Verificirani programi
Informacije
Sjedište:
Grge Novaka 3, Zagreb

Telefon:
01/ 38 38 121

Mobitel:
098 23 77 58

E-Mail:
Radno vrijeme:
Utorak, srijeda i četvrtak od 17 do 19 h
Upisi
Upis druge generacije

Telefon:
01/ 38 38 121

Mobitel:
098 23 77 58

Prijava:

Prof. dr. sc. Josip Obradović

1962. godine diplomirao sam na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu psihologiju i filozofiju.
Na istom sam fakultetu doktorirao 1965. godine. Profesionalnu sam karijeru započeo kao industrijski psiholog u tvornici Rade Končar.
Nakon rada u Končaru, prelazim na Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, na kojem radim do umirovljenja.
1968.godine izabran sam za docenta na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
Temeljno područje mojeg znanstvenog rada i interesa bila je industrijska sociologija.
Od 1969. do 1975. godine bio sam pročelnik Odjela za industrijsku sociologiju, Instituta za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu.
1973-1974 godine bio sam pročelnik studija sociologije Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
Od 1997-2004. godine, bio sam Project direktor Instituta za društvena istraživanja Ivo Pilar u Zagrebu.
Tijekom proteklih godina usavršavao sam se u zemlji i inozemstvu, najviše u SAD.
Bio sam gost profesor i pozvani predavač na 31 sveučilištu u SAD i Europi.
U Hrvatskoj i na inozemnim sveučilištima bio sam nositelj 20 kolegija iz sociologije, psihologije, socijalne i poslovne psihologije, statistike itd.
Član sam više domaćih i međunarodnih udruženja. Između ostalog,bio sam i Predsjednik Hrvatskog sociološkog društva. Osnivač sam i urednik Revije za sociologiju. Osnovao sam i znanstveni časopis Primijenjena psihologija, kojem sam bio i urednikom.
Pozvani sam recenzent više međunarodnih časopisa, među kojima ističem Journal of Business Research i Journal of Applied Organizational Analysis.
Tijekom svoje znanstvene karijere bio sam gost profesor na 31 sveučilištu u SAD i Europi.
Autor sam 6 knjiga i više desetaka znanstvenih članaka objavljenih u vodećim hrvatskim i inozemnim znanstvenim časopisima.
Bio sam voditelj više domaćih i inozemnih znanstvenih projekata. Predajem na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu.


Copyright 2008. STUDIA VITA •site by MidiCOM

x
Ova web stranica koristi kolačiće (cookies). Nastavkom pregleda ove web stranice pristajete na korištenje kolačića.