Verificirani programi
Informacije
Sjedište:
Grge Novaka 3, Zagreb

Telefon:
01/ 38 38 121

Mobitel:
098 23 77 58

E-Mail:
Radno vrijeme:
Utorak, srijeda i četvrtak od 17 do 19 h
Upisi
Upis druge generacije

Telefon:
01/ 38 38 121

Mobitel:
098 23 77 58

Prijava:

Prof. dr. sc. Jure Zovko

Rođen sam 20. studenog 1957. godine u Širokom Brijegu. Maturirao sam u klasičnoj gimnaziji u Visokom. Od 1978. do 1980. godine studirao sam u Sarajevu. 1981. godine nastavljam studij u SR Njemačkoj. Na Sveučilištu u Freiburgu studirao sam filozofiju, germanistiku i filozofiju religije. Školovanje sam nastavio na poslijediplomskom studiju na Sveučilištu u Freiburgu, gdje sam 1985. magistrirao na studiju filozofije s temom Pojam istine kod Platona i Heideggera. Na istom sveučilištu obranio sam 29 siječnja 1989. godine doktorsku disertaciju O hermeneutici Friedricha Schlegela.
Nakon povratka u Hrvatsku zapošljavam se na Institutu za filozofiju Sveučilišta u Zagrebu. Izabran sam u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika 1991. godine. Za višeg znanstvenog suradnika izabran sam 1994. godine, a u zvanje znanstvenog savjetnika biran sam 2001. godine.
Uz znanstveni rad, aktivno se bavim i nastavnim radom na sveučilištima u Hrvatskoj i u inozemstvu.
Na Filozofskom fakultetu u Zadru 1995. godine izabran sam u znanstveno nastavno zvanje docenta, a 1999. godine za izvanrednog profesora u znanstvenom polju filozofija.
Sudjelovao sam u redu više međunarodnih znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu.
Na poziv više sveučilišta iz Europe bio sam predavač na njihovim fakultetima. Zajedno s prof.dr.sc. E. Hufnagelom bio sam voditelj međunarodnog znansvenog skupa “ Hermeneutische und praktische Philosophie”, a s prof.dr.sc. P. Kampitsom “ Mitteleuropa ”.
Bio sam gostujući profesor na sveučilištima u Beču i Mainzu, te stipendist istraživač u ustanovi Center for Hellenic Studies u Washingtonu.
Suizdavač sam međunarodnog časopisa Studia hermeneutica (Parerga Verlag Berlin), te izdavač Studia Croatica kod nakladnika Gardez Verlag St Augustin. Član sam međunarodnih filozofskih udruga Wittgenstein-Gesellschft, International Plato Society.
Aktivno govorim njemački i engleski jezik. Osim na Sveučilištu u Zadru, predavač sam i na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu.


Copyright 2008. STUDIA VITA •site by MidiCOM

x
Ova web stranica koristi kolačiće (cookies). Nastavkom pregleda ove web stranice pristajete na korištenje kolačića.