Verificirani programi
Informacije
Sjedište:
Grge Novaka 3, Zagreb

Telefon:
01/ 38 38 121

Mobitel:
098 23 77 58

E-Mail:
Radno vrijeme:
Utorak, srijeda i četvrtak od 17 do 19 h
Upisi
Upis druge generacije

Telefon:
01/ 38 38 121

Mobitel:
098 23 77 58

Prijava:

Menadžer upravljanja ljudskim potencijalima

PRVI SEMESTAR SATI
1. POSLOVNA PSIHOLOGIJA 20
2. POSLOVNA ETIKA 15
3. POSLOVNA KULTURA 20
4. PRAVNO POLITIČKI SUSTAV REPUBLIKE HRVATSKE 10
5. EUROPSKE INTEGRACIJE 15
6. KULTURA VIZUALNOG I PROMIČBENOG KOMUNICIRANJA 20
TEČAJ RAČUNARSTVA (prema potrebi) 25
UKUPNO 125

DRUGI SEMESTAR SATI
1. OSNOVE KOMUNIKOLOGIJE 20
2. OSNOVE EKONOMIJE 20
3. UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA 40
4. MOTIVACIJA I LEADERSHIP 20
INDIVIDUALNE VJEŽBE I PRAKSA (prema potrebi) 25
UKUPNO 125

ŠKOLARINA
Školarina 16.000 Kn

Broj Ž.R.
HPB
2390001-1100362919

U cijenu je uračunata stručna literatura, konzultacije, mentorstvo i polaganje završnog ispita.

Plaćanje: gotovinom, kreditnim karticama (Diners i American) i bankovnim kreditom.

Programi su verificirani od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH.

Mogućnosti pohađanja nastavnog programa:

- predavanja dva puta tjedno (od 17 - 21 sati)
- izabrana predavanja
- konzultacije (individualne, grupne i putem e-maila)
- vježbe
- praktični dio u agencijama, društvima i medijskim kućama

Predavanja započinju krajem listopada i završavaju krajem mjeseca svibnja 2010. godine. Završni ispit je u drugoj polovini mjeseca lipnja 2010. godine. Ispit se sastoji iz pismenog dijela sa pitanjima iz svih kolegija i završnog rada.

Po uspješnom položenom završnom ispitu zvanja se upisuju u radnu knjižicu. Polaznik dobiva javnu ispravu.


Copyright 2008. STUDIA VITA •site by MidiCOM