Verificirani programi
Informacije
Sjedište:
Grge Novaka 3, Zagreb

Telefon:
01/ 38 38 121

Mobitel:
098 23 77 58

E-Mail:
Radno vrijeme:
Utorak, srijeda i četvrtak od 17 do 19 h
Upisi
Upis druge generacije

Telefon:
01/ 38 38 121

Mobitel:
098 23 77 58

Prijava:

Menadžer za odnose s javnošću

PRVI SEMESTAR SATI
1. POSLOVNA PSIHOLOGIJA 20
2. POSLOVNA ETIKA 15
3. POSLOVNA KULTURA 20
4. PRAVNO POLITIČKI SUSTAV REPUBLIKE HRVATSKE 10
5. EUROPSKE INTEGRACIJE 15
6. KULTURA VIZUALNOG I PROMIČBENOG KOMUNICIRANJA 20
TEČAJ RAČUNARSTVA (prema potrebi) 25
UKUPNO 125

DRUGI SEMESTAR SATI
1. OSNOVE KOMUNIKOLOGIJE 20
2. ODNOSI S JAVNOŠĆU 30
3. KRIZNO KOMUNICIRANJE 10
4. GLASNOGOVORNIŠTVO 10
5. LEADERSHIP 15
6. KULTURA GOVORA I JAVNOG NASTUPANJA 15
INDIVIDUALNE VJEŽBE I PRAKSA (prema potrebi) 25
UKUPNO 125

ŠKOLARINA
Školarina 16.000 Kn

Broj Ž.R.
HPB
2390001-1100362919

U cijenu je uračunata stručna literatura, konzultacije, mentorstvo i polaganje završnog ispita.

Plaćanje: gotovinom, kreditnim karticama (Diners i American) i bankovnim kreditom.

Programi su verificirani od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH.

Mogućnosti pohađanja nastavnog programa:

- predavanja dva puta tjedno (od 17 - 21 sati)
- izabrana predavanja
- konzultacije (individualne, grupne i putem e-maila)
- vježbe
- praktični dio u agencijama, društvima i medijskim kućama

Predavanja započinju krajem listopada i završavaju krajem mjeseca svibnja 2010. godine. Završni ispit je u drugoj polovini mjeseca lipnja 2010. godine. Ispit se sastoji iz pismenog dijela sa pitanjima iz svih kolegija i završnog rada.

Po uspješnom položenom završnom ispitu zvanja se upisuju u radnu knjižicu. Polaznik dobiva javnu ispravu.


Copyright 2008. STUDIA VITA •site by MidiCOM