Verificirani programi
Informacije
Sjedište:
Grge Novaka 3, Zagreb

Telefon:
01/ 38 38 121

Mobitel:
098 23 77 58

E-Mail:
Radno vrijeme:
Utorak, srijeda i četvrtak od 17 do 19 h
Upisi
Upis druge generacije

Telefon:
01/ 38 38 121

Mobitel:
098 23 77 58

Prijava:

Prof. dr. sc. Mladen Puškarić

Rođen sam 3. kolovoza 1955. godine. Državljanin sam Republike Hrvatske.
Osnovnu školu i gimnaziju završio sam u Zagrebu. Nakon završene gimnazije 1974. godine, upisao sam Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, na kojem sam diplomirao s odličnim uspjehom 1978. godine.
Tijekom studija, dobio sam dvije Rektorove nagrade, kao najbolji student i za najbolji seminarski rad. Za vrijeme studija, aktivno sam se uključio u rad znanstvenog časopisa Pravnik. Dvije sam godine bio član redakcije, a naredne dvije godine i glavni urednik Pravnika, koji je 1977. godine dobio i nagradu za najbolji znanstveni časopis mladih u bivšoj državi.
Još tijekom studija, sudjelovao samu radu znanstvenih skupova u Zagrebu i Dubrovniku. Bio sam član stručne grupe studenata Pravnog fakulteta u Zagrebu Čovjek i sistem koje vodio Akademik Eugen Pusić.
Tijekom druge godine studija sudjelovao sam u studentskom programu razmjene, koji je organizirao engleski Council for International Contact. Dva mjeseca boravio sam na Kings College u Londonu.
Nakon završenog studija 1978. godine, upisao sam poslijediplomski studij na Pravnom fakultetu u Zagrebu gdje sam magistrirao 1980. godine.
Iste godine zapošljavam se kao asistent na Pravnom fakultetu.
Stručno usavršavanje nastavljam u Francuskoj. Na Faculte International de Droit Compare, Sveučilišta u Strasbourgu s odličnim sam uspjehom završio Prvi stupanj i stekao Diplom avec mension bien.
Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1984. godine uspješno sam obranio doktorsku disertaciju i stekao akademski stupanj doktora društvenih znanosti.
Govorim engleski, francuski i talijanski jezik. Služim se njemačkim i slovenskim jezikom.
Sudjelovao sam u radu više domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova, a od nekih sam bio i organizator odnosno predsjedatelj.
Dva puta bio sam sudionik znanstvenih programa Salzburg Semminar.
Bio sam gost profesor na nekoliko europskih sveučilišta. Predavao sam na diplomskom i poslijediplomskom studiju.
Aktivno sam sudjelovao u radu nekoliko znanstvenih projekata.
Bio sam i voditelj međunarodnog znanstvenog projekta na Sveučilištu u Grazu. Na prijedlog Senata Sveučilišta u Grazu i uz suglasnost austrijskog ministarstva znanosti, bio sam gost profesor u šk.god.1995/1996 i aktivno sudjelovao u nastavi.
Pisao sam u brojnim časopisima i novinama, iz područja međunarodnih odnosa.
Sudjelovao sam i na stručnim skupovima o obrazovanju. Bavio sam se i pitanjima obrazovanja odraslih. Autor sam više stručnih programa iz područja obrazovanja odraslih. Zaposlen sam na Hrvatskim studijima.


Copyright 2008. STUDIA VITA •site by MidiCOM

x
Ova web stranica koristi kolačiće (cookies). Nastavkom pregleda ove web stranice pristajete na korištenje kolačića.