Verificirani programi
Informacije
Sjedište:
Grge Novaka 3, Zagreb

Telefon:
01/ 38 38 121

Mobitel:
098 23 77 58

E-Mail:
Radno vrijeme:
Utorak, srijeda i četvrtak od 17 do 19 h
Upisi
Upis druge generacije

Telefon:
01/ 38 38 121

Mobitel:
098 23 77 58

Prijava:

O nama

Razvijeno tržišno gospodarstvo nalaže stalne promjene i prilagodbe suvremenoj tehnologiji. Ono zahtijeva cijelo životno obrazovanje i stalno stručno usavršavanje. To ima smisla ako su odgajatelji za njega kvalificirani i ako imaju odgovarajući metodičko-edukativni pristup polaznicima. Razumijevanje suvremenih društvenih procesa moguće je jedino multidisciplinarnim i interdisciplinarnim pristupom. Jedino se na taj način može upoznati i shvatiti ukupnost društvenih procesa i njihova međuovisnost.
Među brojnim područjima u kojima se osjeća nedostatak sustavno obrazovanih osoba je područje komunikologije i njezine primjene na druga područja.
Posebnu pozornost posvetit ćemo primjeni znanja moderne komunikologije u obrazovanju i stručnom usavršavanju polaznika iz područja poslovanja nekretninama i osiguranja i upravljanja ljudskim potencijalima.
U radu Poslovnog učilišta STUDIA VITA, slijedit ćemo sva pozitivna iskustva i standarde zemalja EU-a te pozitivna hrvatska iskustva.
Tijekom obrazovnog procesa primjenjivat će se metode obrazovanja i studijski materijali koji uvažavaju specifične potrebe i pristup obrazovanju odraslih.
Obrazovne metode prilagodit će se potrebama polaznika, maksimalno uvažavajući njihovu društvenu i obrazovnu situaciju, uvažavajući potrebu postupnosti, jednostavnosti i jasnoće obrazovnih programa.
Nastavno osoblje u procesu obrazovanja odraslih i stručnog usavršavanja odraslih uglavnom je i samo prema europskim standardima nedovoljno obrazovano. Naši nastavnici bit će poznati znanstvenici, sveučilišni profesori, od kojih su neki i sami autori obrazovnih programa, ugledni javni radnici, političari i brojni stručnjaci iz prakse iz područja poslovanja nekretninama, osiguranja, medija i upravljanja ljudskim potencijalima.
Poslovno učilište STUDIA VITA obrazovat će svoje polaznike u skladu s opredijeljenošću zemalja EU i Republike Hrvatske, koja je na putu članstva u EU za važnost cijelo životnog učenja i stručnog usavršavanja.
U obrazovnom procesu koristit će se svim pozitivnim iskustvima i postignućima EU-a te vlastitim iskustvima tamo gdje postoje i gdje su valorizirana prema europskim standardima.
Cilj nam je obrazovati polaznike iz oblasti Poslovanja nekretninama, Osiguranja, Medijskog marketinga, Odnosa s javnošću, Poslovnog komuniciranja, Upravljanja ljudskim potencijalima, Novih medija i Upravljanja kvalitetom koji će steći znanja na temelju međunarodno usporedivih programa i standarda.

Želimo obrazovati polaznike koji će steći teoretsko i praktično znanje koje će im omogućiti aktivno uključivanje u proces rada, a druge potaknuti za nastavak obrazovanja u zemlji i inozemstvu.

Ravnatelj

Dr. Alma Puškarić


Copyright 2008. STUDIA VITA •site by MidiCOM